14 ડિસેમ્બર, 2015

નમસ્કાર મિત્રો......ગુણોત્સવ-6 માટે મારા એક મિત્ર ભરતભાઈ ઠકકરે સુંદર પ્રયત્ન કરેલ છે તો એવી માહીતી તમે પણ તમારી શાળા માટે નીચેની લીંક ઉપર કલીક કરીને કરી શકો છો......ફરીથી ભરતભાઈનો ખુબ ખુબ આભાર ....

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો