પ્રાથમિક શિક્ષણના અગત્યના ઠરાવો

6 ટિપ્પણીઓ:

 1. jilla shikshan samiti pra. school mathi Ashramshala grant in aied school ma aavva mate no tharav ho to teni mahi apsho

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. maharastra na s.s.s D.ED NA BASE PAR B.A SOCIAL SCIENCE PAR 6 TO 8 MA JAVA MATE VIKLAP KHARO ????.... D.ED ( P.T.C) SAMKASH CHE....TENA VISHE MAHITI APVA MATE VINTI

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 3. શિક્ષણ સહાયક ભરતી માટેના નવા નિયમો જણાવવા વિનંતી

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 4. પ્રસુતિ ની રજા જયારે પતે અને તે દિવસે જો સ્કૂલ માં હાજર થવા ની કન્ડિશન ના હોય તો તે દિવસથી જ કપાત રજા મૂકી શકાય? જો કોઈ એના વિશે કોઈ પરિપત્ર હોય તો આપશો. અમારે તકલીફ હોવા થી પ્રસુતિ ની રજા વહેલા મુકાવી પડે તેમ છે એટલે પાછળ પ્રસુતિ નીતારીખ બાદ તુરંત 3 દિવસ માં હાજર thava ની તારીખ આવે છે ..તો શું પ્રસુતિ ની રજા પછી તુરંત હાજર થયાં વગર કપાત રજા મૂકી શકાય

  જવાબ આપોકાઢી નાખો