પ્રાથમિક શિક્ષણના અગત્યના ઠરાવો

5 ટિપ્પણીઓ:

  1. jilla shikshan samiti pra. school mathi Ashramshala grant in aied school ma aavva mate no tharav ho to teni mahi apsho

    જવાબ આપોકાઢી નાખો
  2. maharastra na s.s.s D.ED NA BASE PAR B.A SOCIAL SCIENCE PAR 6 TO 8 MA JAVA MATE VIKLAP KHARO ????.... D.ED ( P.T.C) SAMKASH CHE....TENA VISHE MAHITI APVA MATE VINTI

    જવાબ આપોકાઢી નાખો
  3. શિક્ષણ સહાયક ભરતી માટેના નવા નિયમો જણાવવા વિનંતી

    જવાબ આપોકાઢી નાખો