મારા વિશે...


 * નામ:- તલાટી જયેશ પેથાલાલ
 * જન્મ તારીખ:-૦૧/૦૭/૧૯૮૦
 * વતન:- મુ.ભરોડ, તા.વડગામ, જિ.બનાસકાંઠા
 * રહેઠાણ:- પાલનપુર
 * મોબાઇલ:-૯૯૦૪૪૦૦૭૧૬
 * વ્યવસાય:- પ્રાથમિક શિક્ષક (હાલ મુખ્ય શિક્ષક)
  * દાખલ તારીખ:- ૧૭/૦૧/૨૦૦૧
 * પ્રથમ શાળા:- શ્રીસાંડીયા પ્રા. શાળા, તા. ડીસા
 * હાલની શાળા:- બસુ પગાર કેન્દ્ર શાળા નં.૧, તા.વડગામ 

6 ટિપ્પણીઓ:

 1. Hi,

  Earn Money from your blog/site

  I have seen your site; it is very good and helpful for students. I am introducing you to the best educational marketplace, kachhua.com. Join with us as affiliate partner and you can increase your ad income by 50%

  For more details:

  Contact us on: +91 9624770922

  Send your contact details on kachhua.com@gmail.com

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. સાહેબ, હુ જંબુસરમા શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવુ છુ હિન્દીની પરીક્ષા આપતી વખતે ડીપીઇઓસાહેબની મંજુરી લેવી પડે? મારા નિમુણક ઓર્ડરમા લખયુ હતુ cccઅને હિન્દીની પરીક્ષા નિયત સમયે પાસ કરવાની રહેશે તેથી મે મંજુરી લીધી નથી તો તે hscનુ મારકશીટ ચાલશે?

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 3. sindhaMahendrasinh1989@gmail.comપર જણાવશો 9510524156 whatshap par send karjo

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 4. Sir Q kya pu6vo
  Mare kenavani nirixak mate a pu6vanu k ema special b.ed chale ?

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 5. જયેશભાઈ 2 પાડી વળી શાળા મા કઇ પાડી 1 થી 5 ની રાખી શકાય તે ને 6 થી 8 ક્યા સમય મા રાખી સકાય એવો કોઇ પરિપ્રત હોય તો મોકલો ને ભાઈ અમારે 1 થી 5 ધોરણ સવાર ની પાળી મા કરવી હોય તો શુ કરવુ તે જણાવ્જો ભાઈ પરિપત્ર મોકલો

  જવાબ આપોકાઢી નાખો