મારા વિશે...


 * નામ:- તલાટી જયેશ પેથાલાલ
 * જન્મ તારીખ:-૦૧/૦૭/૧૯૮૦
 * વતન:- મુ.ભરોડ, તા.વડગામ, જિ.બનાસકાંઠા
 * રહેઠાણ:- પાલનપુર
 * મોબાઇલ:-૯૯૦૪૪૦૦૭૧૬
 * વ્યવસાય:- પ્રાથમિક શિક્ષક (હાલ મુખ્ય શિક્ષક)
  * દાખલ તારીખ:- ૧૭/૦૧/૨૦૦૧
 * પ્રથમ શાળા:- શ્રીસાંડીયા પ્રા. શાળા, તા. ડીસા
 * હાલની શાળા:- બસુ પગાર કેન્દ્ર શાળા નં.૧, તા.વડગામ 

2 ટિપ્પણીઓ:

 1. Hi,

  Earn Money from your blog/site

  I have seen your site; it is very good and helpful for students. I am introducing you to the best educational marketplace, kachhua.com. Join with us as affiliate partner and you can increase your ad income by 50%

  For more details:

  Contact us on: +91 9624770922

  Send your contact details on kachhua.com@gmail.com

  જવાબ આપોકાઢી નાખો