2 ઑગસ્ટ, 2014

શાળા કોલેજમાં ભણતા અને અપડાઉન કરતા વિદ્યાર્થીઓને હવે લાંબી લાઈનમાં ઉભા રહી પાસ કઢાવવો નહિ પડે............એસ.ટી. વિભાગ તરફથી જ કર્મચારી શાળા કોલેજમાં આવીને પાસ કાઢી આપશે..........

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો