14 જુલાઈ, 2014

પાસપોર્ટ કઢાવવાના હેતુ માટે સરકારી કર્મચારી/ અધિકારીઓને તથા તેમની પર આધારિત કુટુંબના સભ્યોને "આઇડેન્ટીટી સર્ટીફીકેટ" તેમાં NO OBJECTION CERTIFICATE (N.O.C.) આપવા બાબત............

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો