1 ફેબ્રુઆરી, 2014

સાબરકાંઠા જિલ્લાની પ્રાથમિક ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં HTAT ભરતી માટે રાખવામાં આવેલી જગ્યાઓની યાદી...........

COURTESY BY GURU CHANAKYA AND GANPATABHAI


8 ટિપ્પણીઓ:

 1. Jayeshbhai HTAT ma badhati thi j jagyao bharavani chhe te jagyao khali jase to sidhi bharti wada ne bharse khara? Please reply.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. Jayeshbhai HTAT ma j umedvaro a jilla pasandgi kari chhe tema thi j umedvaro sthad pasandgi ma yogya sthad na made to hajar thata nathi to te khali rahel jagyao mateni jankari g'nagar kyare mokle j thi new round bahar pade? Ripley please.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
  જવાબો
  1. UTTAMBHAI...........
   E JE TE DPEO SIR UPAR ADHAR RAKHE 6.........
   E JAGYA BHARI NE ENE NIYAMAK MATHI BAHALI LE TO THAI SAKE.........

   કાઢી નાખો
 3. Jayeshbhai HTAT ni aajni latest mahiti sanje jilla wise & category wise mahiti updated karso please.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
  જવાબો
  1. Jayeshbhai HTAT ma 50-50 sidhi bharti thi& badhati thi bharavani hati tevu jahernamu bahar padyu hatu to atyare kem 4000 seato badhati wada mate & 2513 j seato sidhi bharti wada ne aapi ? Avo anyay kem karvama aave che?
   aa babat ni fariyad kone karvi please help me.

   કાઢી નાખો
 4. Jayeshbhai HTAT ma sthad pasandgi pachhi khali rahel jagyao mate bija round padse? Ripley please.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો