4 જૂન, 2013

મુંબઈ પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિનિયમ ૧૯૪૭

5 ટિપ્પણીઓ:

  1. અલભ્ય અને અમુલ્ય છે,,સંગ્રહ કરી રાખવો જોઇએ,,જયેશભાઇ મહેનત તો જોરદાર કરી છે,,એ પણ શિક્ષકો માટે ! આભાર ભાઇ

    જવાબ આપોકાઢી નાખો
  2. સી સી સી પરીક્ષા તા-૭/૧૦/૨૦૧૪ થી પાસ કરેલ છે ઉપધો ત-૧૭/૧/૨૦૧૪ થી મળવાપાત્ર છે ઉપધો માટે મોકલેલ ફાઇલ સી સી સી પરીક્ષા પાસ કરો ત્યારથી જ ઉપધો મળે તે કારણ થી પરત આવેલ છે આ અંગે શું કાર્યવાહી કરવી

    જવાબ આપોકાઢી નાખો